Ask a Guru

Webkom bedriver projektet “Ask a Guru”, en teknik-blogg som har som mål att sprida praktisk kunskap, hands-on exempel och av-mystifiering för olika teknik områden. Bloggen är skriven av tekniker, för tekniker och har verkligheten som målbild. När man läst en artikel på bloggen skall man i den verkliga IT miljön med konfigurations exempel från bloggen direkt kunna implementera funktionaliteten som var ämnet för artikeln. Läs mer om Ask a Guru.